Ey Muhammed! Senin göğsünü açmadık mı?

Yükünü üzerinden almadık mı?

Ki o belini bükmüştü,

Senin şanını yüceltmedik mi?

Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır,

Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş,

Ümit edeceğini Rabbinden iste.