Göğsüne senin için (ilim ve hikmetle) inşirâh vermedik mi (genişletmedik mi)?

(2-3) Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi?

(2-3) Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi?

Hem senin için şânını yükseltmedik mi?

İşte şübhesiz zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

Gerçekten zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

O hâlde boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe giriş) yorul!

Ve artık ancak Rabbini arzula!