Senin göğsünü açmadık mı?

Yükünü üzerinden atmadık mı?

Ki o senin belini bükmüştü.

Ve senin şanını yükseltmedik mi?

Muhakkak ki güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Elbette güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Öyleyse boş kaldın mı hemen koyul,

Ve Rabbına koş.