Göğsünü senin için şerhetmedik mi (yarıp genişletmedik mi)?

Ve senden yükünü kaldırdık (kaldırmadık mı?).

Ki o (yük) senin sırtını bükmüştü.

Ve senin için, zikrini yükselttik.

O halde, muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.

Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.

Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et.

Ve öyleyse Rabbine rağbet et (O’nu öv, hamdet, zikret, tesbih et).