Biz, senin göğsünü (ilahi nur ve huzur ile) genişletmedik mi?

Ve yükünü indirip atmadık mı?

O senin belini büken yükü.

Ve senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?

Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık da vardır.

Şüphesiz her güçlükle beraber bir de kolaylık vardır.

Öyleyse (sana farz olan) bir işi bitirince diğerine (dua ve ibadete) giriş.

Ve yalnızca Rabbine rağbet et.