Biz kalbini aç(ıp ferahlat)madık mı,

ve üzerinden yükü kaldırmadık mı,

o belini büken (yükü)?

Şerefini ve itibarını yükseltmedik mi?

Elbette her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır:

Şüphesiz, her güçlükle bir kolaylık!

Öyleyse (sıkıntıdan) kurtulduğun zaman sağlam dur,

ve yalnız Rabbine sevgi ile yönel.