Biz senin göğsünü açmadık mı?

Üzerinden yükünü atmadık mı?

Ki o yük, ağırlığından dolayı belini bükmüştü.

Senin şânını yükseltmedik mi?

Şüphesiz ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Evet her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

İşlerinden boşaldığın vakit, tekrar çalış ve yorul.

Ve Rabbine rağbet et.