Senin göğsünü ferahlatıp, genişletmedik mi?

Yükünü üzerinden indirmedik mi?

Ki o belini bükmüştü.

Şanını / anlayışını yükseltmedik mi?

Şüphesiz her zorlukla, bir kolaylık vardır.

Yine her zorlukla bir kolaylık vardır.

Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş.

Yalnız Rabbine rağbet et / yönel.