Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

(2-3) Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi?

(2-3) Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi?

Hem senin şanını yüceltmedik mi?

Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır.

Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır!

O halde bir işi bitirince, hemen başka işe giriş, onunla uğraş.

Hep Rabbine yönel, O’na yaklaş!