Biz senin (bunalan) göğsünü açmadık mı (ondaki bunalımları, sıkıntıları giderip, onu ilim, hikmet ve huzur ile genişletmedik mi)?

Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü?

Ki (o, ağırlığından) sırtını çatırdatmıştı!

Senin şânını yükseltmedik mi?

Muhakkak her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Evet, her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

O halde (işlerinden) boşaldığın zaman (ibâdete) dur.

Rabb'ine niyaz et, yalvar.