Biz, senin göğsünü yarıp genişletmedik mi?

Ve yükünü indirip atmadık mı?

Ki o, senin belini bükmüştü;

Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?

Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık da vardır,

Gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır.

Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya devam et.

Ve yalnızca Rabbine rağbet et.