Biz senin gönlünü ferahlatmadık mı?

Yükünü üzerinden kaldırmadık mı?

Bir yük ki belini büküyordu.

Şânını da yüceltmedik mi?

Zorlukla beraber kolaylık vardır.

Evet, zorlukla beraber kolaylık vardır.

Bir işten boşaldığında bir başkasına giriş.

Ve yalnız Rabbine bağlan.