De ki: Ey kâfirler.

Tapmam sizin taptıklarınıza.

Ve siz de tapmazsınız benim taptığıma.

Ve ne ben taparım sizin taptıklarınıza.

Ve ne siz taparsınız benim taptığıma.

Size, sizin dîniniz, bana, benim dînim.