De ki: 'Ey inkarcılar!'

'Ben sizin taptıklarınıza tapmam.'

'Benim taptığıma da sizler tapmazsınız.'

'Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim.'

'Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz.'

'Sizin dininiz size, benim dinim banadır.'