De ki: «Ey kâfirler.

«Ben sizin taptıklarınıza tapmam.»

«Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz.»

«Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.»

«Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.»

«Sizin dininiz size, benim de dinim bana.»