NuN, kaleme ve yazdıklarına andolsun.

Sen Rabbinin nimetiyle delirmiş değilsin.

Senin için kesintisiz bir ödül vardır.

Kuşkusuz sen güçlü bir karaktere sahipsin.

Sen de göreceksin, onlar da görecekler;

Hanginizin şaşkın olduğunu.

Rabbin, kimin yolundan sapmış olduğunu da en iyi bilir, doğru yolda olanları da en iyi bilir.

Öyleyse yalanlayanlara uyma.

Kendilerinin ödün verip uzlaşabilmesi için senin de ödün verip uzlaşmanı istediler.

Şunların hiçbirine uyma: yemin edip duran, aşağılık,

İftiracı, söz götürüp getiren,

İyiliğe ve yardıma engel olan, saldırgan, günahkar.

İnsafsız ve sahtekar.

Mal ve çocuk sahibidir diye (onlara uyma).

Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman, 'Efsane' der.

Onun burnunu işaretliyeceğiz.

Onları sınadık; tıpkı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi. Sabahleyin devşireceklerine yemin etmişlerdi.

Bundan hiç bir kuşkuları yoktu.

Onlar uykudayken Rabbin tarafından gönderilen bir ziyaretçi (fırtına) bahçelerini ziyaret etti.

Ve bahçe meyvesiz kalmıştı.

Sabahleyin birbirlerine seslendiler:

'Devşirecekseniz, haydi ekinlerinize erken varın.'

Derken yola çıktılar, aralarında konuşuyorlardı.

'Sakın, bugün hiçbir yoksul oraya yanınıza girmesin.'

Sonuçtan emin bir halde erken vardılar.

Fakat bahçeyi görünce, 'Biz yolu şaşırdık,' dediler.

'Yok, doğrusu biz yoksun bırakıldık.'

Ortancaları (erdemlileri), 'Ben size demedim mi? Rabbinizi yüceltmeniz gerekmez miydi?' dedi.

Dediler ki, 'Rabbimiz yücedir. Biz zalimler imişiz.'

Ve hemen birbirlerini suçlamaya başladılar.

Dediler ki, 'Yazıklar olsun bize. Azgınmışız.'

'Belki Rabbimiz bize daha iyisini verir. Biz Rabbimize dönüyoruz.'

İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Bir bilselerdi.

Erdemliler, Rab'lerinden nimet bahçeleri (cennetleri) haketmişlerdir.

Müslümanlara suçlular gibi mi davranalım?

Neyiniz var, ne biçim hüküm veriyorsunuz?

Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyup duruyorsunuz?

Ve içinde her dilediğinizi bulabiliyorsunuz?

Yoksa, dilediğiniz hükmü verebileceğinize dair Diriliş Gününe kadar sürecek bir güvence mi aldınız bizden?

Sor onlara, 'Bunu kim garanti etmektedir?'

Yoksa onların ortakları mı var? Haydi ortaklarını getirsinler, eğer doğru kimseler iseler?

Gün gelecek, onların içyüzleri açığa çıkarılacak, secdeye çağrılacaklar; ancak buna güçleri yetmeyecektir.

Gözleri düşmüş bir durumda, onları aşağılanma kaplar. Oysa onlar sağlam iken secdeye çağrılmışlardı

Bu hadisi (sözü) yalanlayanla Beni başbaşa bırak. Onları, bilmedikleri yerden yavaş yavaş yaklaştıracağız.

Onlara mühlet veriyorum. Benim planım sağlamdır.

Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

Yoksa geçmişin ve geleceğin bilgisi onların yanında da onlar mı kaydediyorlar?

Rabbinin hükmünün gerçekleşmesi için sabret. Balığın arkadaşı (Yunus) gibi olma. Hani o, (balık tarafından) yutulmuş bir durumda iken seslenmişti.

Rabbinden ona bir nimet ulaşmasaydı, kınanmış olarak çorak bir sahile atılacaktı.

Ancak Rabbi onu seçip erdemlilerden kıldı.

Mesajı işittikleri zaman, inkarcılar neredeyse seni gözleriyle yiyeceklerdi. 'O, delidir!' diyorlardı.

Halbuki o, tüm evrene bir mesajdır.