Nun. Düşün kalemi ve (onunla) yazdıklarını!

Sen bir deli değilsin, Rabbinin nimeti sayesinde!

Ve senin için kesintisiz bir ödül vardır;

çünkü sen, üstün bir hayat tarzına sahipsin;

ve (bir gün) sen de göreceksin, onlar, (şimdi seni küçümseyenler) de görecekler,

hanginiz(in) akıldan yoksun olduğunu.

Gerçek şu ki, yalnız senin Rabbin, kimin kendi yolundan saptığını bilir ve yalnız O'dur, kimin doğru yolda olduğunu bilen.

O halde, hakikati yalanlayanlar(ın arzu ve özlemlerin)e uyma!

Onlar senin (kendilerine) yumuşak davranmanı isterler ki kendileri de (sana) yumuşak davransınlar.

Ayrıca, yemin edip duran alçağa uyma,

(yahut) iğrenç dedikodular yapan iftiracıya,

(yahut) iyiliğe mani olana, (yahut) günahkar zorbaya,

(yahut) ihtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde (hemcinslerine) hiçbir faydası dokunmayana.

Onun mal mülk ve çocuk sahibi olmasından mıdır

ki ne zaman mesajlarımız böyle birine iletildiyse, "Bunlar eski zaman hikayeleri!" demişti?

(Bunun için) Biz onu, yakasını kurtaramayacağı bir zillet ile damgalayacağız!

Ve Biz o (günahkar)ları (sadece) sınayacağız, tıpkı ağaçtaki meyveleri ertesi gün kesinlikle toplayacağına yemin eden bazı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi;

ve onlar (Allah'ın iradesi ile ilgili) hiçbir istisnai kayıt da koymamışlardı:

bunun üzerine, onlar uykudayken Rabbinden (gelen) bir salgın o (bahçeyi) sarmıştı,

ve ertesi gün (bütün bitkiler) sararıp kurumuştu.

Sabah erken kalktıklarında birbirlerine seslendiler:

"Meyve toplamak istiyorsanız erkenden tarlanıza gidin!"

Derken yola koyuldular, giderken fısıldaşıyorlardı:

"Bugün hiçbir yoksul, bahçeye girip (siz habersizken) yanınıza (sokulmayacak)!"

ve amaçlarına ulaşmaya kararlı bir şekilde erkenden kalkıp gittiler.

Ama bahçeye bakıp onu (tanınmaz halde) görünce: "Herhalde yolumuzu şaşırmış olacağız!" diye bağırdılar;

(ve sonra da) "Hayır, galiba elimizden çıkmış!" (dediler).

Aralarındaki en akl-ı selim sahibi olanı, "Ben size, Allah'ın sınırsız şanını yüceltmelisiniz demedim mi?" diye sordu.

Onlar: "Rabbimizin şanı yücedir! Doğrusu biz zulüm işliyorduk!" diye cevap verdiler;

ve sonra dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar.

(Sonunda) "Yazıklar olsun bize!" dediler, "Gerçekten biz küstahça davranmıştık!

(Ama) belki Rabbimiz yerine daha iyisini bize bağışlayacak. Biz de ümitle O'na yöneleceğiz!"

İşte (bazı insanları bu dünyada denemek için verdiğimiz) azap böyledir ama öteki dünyada (günahkarların uğrayacağı) azap daha şiddetli olacak; keşke bunu bilselerdi!

Çünkü, (yalnız) Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanları Rableri katında mutluluk bahçeleri beklemektedir:

yoksa, Bize teslim olanlara suçlular ile aynı şekilde mi davranalım?

Sizin neyiniz var? (Haklı ile haksız arasındaki) yargınızı neye dayandırıyorsunuz?

Yoksa dönüp baktığınız (özel) bir kitabınız mı var,

içinde istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz (bir kitap)?

Yoksa vereceğiniz her hükmün sizin (meşru hakkınız) olacağına dair Kıyamet Günü'ne kadar Bizi bağlayan sağlam bir vaad mi aldınız?

Onlara sor hangisi bunu yüklenecek!

Yoksa görüşlerini destekleyen bilge kişiler mi var? Peki, iddialarında samimi iseler kendilerini destekleyenleri göstersinler,

insan bedeninin bir kemik yığınından ibaret hale getirileceği gün ve onların, (şimdi hakikati inkar edenlerin, Allah'ın huzurunda) secde etmeye çağrılacakları ama onu yapmaya güçlerinin yetmeyeceği gün.

(işte o Gün) gözleri zilletin ağırlığıyla ürkekleşip durgunlaşacaktır; çünkü hayatta iken (Allah'ın huzurunda) secde etmeye çağrılmaları (boşa gitmişti).

O halde bu haberi yalanlayanları Bana bırak. Onları, ne olup bittiğini fark etmeyecekleri şekilde, yavaş yavaş alçaltacağız;

çünkü onlara bir süre belli bir üstünlük versem de Benim ince planım son derece sağlamdır!

Yoksa, (ey Peygamber,) onlardan bir karşılık isteyeceğinden ve böylece (seni dinledikleri için) borç yükü altında kalacaklar(ından mı korkuyorlar)?

Yoksa, (bütün varoluşun) gizli gerçekliği(nin) kendi kavrayış alanları içinde (olduğunu), böylece (zamanla) onu yazabilecekler(ini) mi (zannediyorlar)?

Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabırla katlan ve öfkeye kapılıp da sonra (ızdırap içinde) haykıran büyük balık sahibi gibi olma!

(Ve hatırla:) o'na Rabbinin rahmeti ulaşmamış olsaydı mutlaka aşağılanmış bir şekilde ıssız bir sahile atılmış olurdu

ama (bilindiği gibi,) Rabbi o'nu alıp dürüst ve erdemliler arasına koydu.

Bu nedenle, hakikati inkara şartlanmış olanlar bu uyarı ve öğüdü her duyduklarında gözleriyle seni öldürecek gibi olsalar ve "(Muhammed mi?) o kesinlikle bir delidir!" deseler bile, (sabırlı ol.)

(Sabırlı ol!) Çünkü bu, (Allah'tan) bütün insanlığa yönelik bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir.