Nûn. And olsun kaleme ve yazdıklarına.

Rabbinin nimeti sayesinde, sen bir mecnun değilsin.

Senin için ardı arkası kesilmeyecek bir ödül vardır.

Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlâk üzeresin.

Sen de göreceksin, onlar da görecekler:

Deliren hanginizmiş?

Yolundan sapanları Rabbin çok iyi bilir; doğru yolda olanları en iyi bilen de Odur.

Yalanlayanların sözüne uyma.

Onlara yaltaklanmanı isterler, tâ ki onlar da sana yaltaklansınlar.

Uyma sen çok yemin edene, aşağılık kimseye,

Başkasını çekiştirene, söz taşıyana,

Hayra engel olana, haddini aşana, çok günahkâr olana,

Kaba ve katı kalpli olup üstelik bir de soysuz olana.

Malları, oğulları var diye onlara uyma.

Ona âyetlerimiz okunduğunda, 'Eskilerin efsaneleri' der.

Biz onun burnunu sürteceğiz.

Onları, tıpkı bağ sahiplerini sınadığımız gibi sınadık. Onlar sabah olur olmaz bağlarının ürününü devşireceklerine yemin etmişlerdi.

Bir istisna da yapmamışlardı.

Onlar uyurken Rabbin tarafından bir âfet orayı kuşatıverdi.

Bağ simsiyah küle döndü.

Sabah olduğunda seslendiler:

'Devşirecekseniz, erkenden ürününüzün başına geçin.'

Giderken fısıldaşıyorlardı:

'Sakın yanınıza bir yoksul sokulmasın' diye.

Erkenden vardılar, yoksula engel olmak ellerindeymiş gibi.

Bir de ne görsünler! 'Herhalde biz yanlış geldik' dediler.

'Yok, yanlış gelmedik; mahrum kaldık.'

Aklı başında olanı 'Ben size Allah'ı tesbih edin dememiş miydim?' dedi.

'Rabbimizi tesbih ederiz,' dediler. 'Doğrusu biz kendimize yazık etmişiz.'

Dönüp birbirlerini suçladılar.

'Eyvah bize,' dediler. 'Gerçekten azgınmışız.

'Ama bakarsın, Rabbimiz bunun yerine daha iyisini bize verir. Biz artık Rabbimize yöneliyoruz.'

İşte azap böyledir. Âhiret azabı daha da büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı!

Takvâ sahipleri için ise, Rablerinin katında, nimetlerle dolu Cennetler vardır.

Yoksa Biz Müslümanları mücrimlerle bir tutar mıyız?

Ne oluyor size? Nasıl bir yargıya varıyorsunuz böyle?

Yoksa ders aldığınız bir kitabınız mı var?

O kitap 'Beğendiğiniz herşey sizin olsun' mu diyor?

Veya 'Siz neye hükmederseniz o olur' diye, kıyamete kadar geçerli olmak üzere size yeminler mi etmişiz?

Sor onlara, buna hangisi kefil?

Yoksa onların ortakları mı var? O zaman çağırsınlar ortaklarını, eğer sözlerinde doğru iseler.

O gün işler çetinleşir de secdeye çağrılırlar; fakat güçleri yetmez.

Gözleri baygın düşmüş, kendilerini zillet kaplamıştır. Halbuki sapasağlam iken de onlar secdeye çağrılmışlardı

Bu sözü yalanlayanı Bana bırak. Onları ummadıkları yönden yavaş yavaş helâke yaklaştıracağız.

Ben mühlet veririm; tuzağım ise pek çetindir.

Yoksa sen onlardan ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altına mı giriyorlar?

Yahut yanlarında gayb bilgisi var da ona bakarak mı yazıyorlar?

Rabbin hükmedinceye kadar sabret; balığın yoldaşı gibi olma. Hani o gamla dolmuşken Rabbine seslenmişti.

Rabbinin nimeti erişmeseydi, o bomboş araziye kınanmış bir halde atılıp gidecekti.

Fakat Rabbi onu seçti ve salih kullarına kattı.

Kur'ân'ı işittiklerinde, o kâfirler neredeyse seni gözleriyle yıkacaklardı. Yine de 'O delinin biri' diyorlar.

Halbuki o âlemler için bir öğüttür.