Ah, apansız gelecek dehşetiyle yürekleri koparacak felaket!

Nedir apansız gelen bu felaket!

Bilir misin nedir? Nasıl olacaktır o dehşetli felaket?

O gün insanlar kendilerini ateşlere atan, dağılıp uçuşan kelebeklere benzerler.

Ve dağlar atılmış renkli yün topaklarına döner.

Artık o zaman iyiliklerinin tartısı ağır basan,

kendisini mutlu bir hayatın içinde bulacak.

Kimin de iyiliklerinin tartısı hafif gelirse,

onun ana kucağı gibi sığınacağı yeri, ana yurdu cehennem uçurumudur.

Bilir misin nedir o cehennem uçurumu?

Kızgın, dağlayan dehşetli bir ateş…