Gülle gibi insanların başlarına düşüp beyinlerini parçalayacak felâketten, âlemdeki düzenin bozularak yıldızların, gezegenlerin çarpışacağı gündeki felâketten kendinizi koruyun!

Ne dehşetli bir çarpma, ne korkunç bir çarpışma.

Bu çarpma ve çarpışma ile ilgili bizden başka seni bilgilendiren mi var?Ne dehşetli bir çarpma, ne korkunç bir çarpışma?

İnsanların, çırpınıp dağılan pervaneler haline geldiği gün, çarpma ve çarpışma günüdür.

Dağların atılmış renkli yünler haline geldiği gün, çarpma ve çarpışma günüdür.

O gün, hayırlı amellerinin, sevaplarının kefeleri ağır basanlar yaşayacaktır.

Beğendiği, hoşlandığı bir hayat içinde yaşayacaktır.

O gün, ölçüye tartıya konacak değerdeki amellerinin, sevaplarının kefeleri hafif olanlar yanacaktır.

Artık onun anası, sığınacağı yer derin ateş çukurudur.

Derin ateş çukuru ile ilgili bizden başka seni bilgilendiren mi var?

Kızgın ateştir, Cehennem’dir.