Dehsetle sarsacak olan!

Nedir o dehşetle sarsacak olan?

Sen o dehşetle sarsacak olanın ne olduğunu bilir misin?

O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar.

Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.

Artık kimin tartıları ağır gelirse,

İşte o hoşnut edici bir hayat içindedir.

Kimin de tartıları hafif gelirse,

Onun anası [1] Haviye'dir. [2]

Sen onun ne olduğunu bilir misin?

Kızgın bir ateştir.