O karia

Nedir o karia?

Ne bildirdi ki sana; nedir o karia?

O gün ki nâs çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak

Dağlar da didilmiş elvan yünler gibi atılacaktır

İşte o vakıt miyzanları ağır basan kimse

O artık hoşnud bir hayattadır

Fakat miyzanları hafif gelen kimse

O vakıt onun anası haviyedir

Ve bildin mi haviye nedir

Kızışmış bir ateş