O apaçık bela (Kıyamet)...

Nedir o çarpacak bela?

O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?

O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.

Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.

İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,

artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.

Fakat tartıları hafif gelen kimse.

O vakit onun anası Haviyedir.

Ve bildin mi, Haviye nedir?

Kızışmış bir ateştir!