Felâket kapısını çalacak olan (kıyamet).

Nedir o felâket kapısını çalacak (kıyamet)?

O felâket kapısını çalacak (kıyametin dehşet ve azametin) sana bildiren nedir?

O gün insanlar yaygın (ve salgın) pervaneler gibi olacak.

dağlar atılmış renkli yünler gibi olacak.

İşte (o gün) kimin tartıları ağır gelirse,

artık o hoşnuud (olacağı) bir yaşayışdadır.

Amma kimin de tartıları hafif gelirse,

artık onun anası «Hâviye» (uçurum) dur.

Onun mâhiyyetini sana bildiren nedir?

(O), haraareti çetin bir ateşdir.