Felaket kapısını çalacak olan,

Nedir o felaket kapısını çalacak olan?

O felaket kapısını çalacak olanın ne olduğunu bilir misin sen?

O gün; insanlar yaygın pervaneye dönecekler.

Dağlar; atılmış renkli yünler gibi olacak.

Ama kimin tartıları ağır gelirse;

O, hoş bir hayat içindedir.

Ama kimin de tartıları hafif gelirse;

Artık onun da durağı Haviye'dir.

Onun ne olduğunu bilir misin sen?

Kızgın bir ateştir.