Şiddetle çarpan (kıyamet).

Nedir o şiddetle çarpıcı olan?

O şiddetle çarpıcı olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

İnsanların, her yana dağılmış çekirgeler gibi olacakları gün.

Dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları (gün).

İşte (o zaman) kimin tartıları ağır basarsa.

Artık o, hoşnut olunan bir hayat içindedir.

Kimin de tartıları hafif kalırsa.

Artık onun da anası (sığınacağı yer) “haviye”dir.

Onun ne olduğunu (mahiyetini) sana bildiren nedir?

O, kızgın bir ateştir.