O çarpacak olan felaket.

O çarpacak olan felaket, nedir?

O çarpacak olan felaketin ne olduğunu sana ne bildirdi?

Bir günde ki nâs çırpınıp dağılacak pervaneler gibi olacaktır.

Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

Kimin tartıları ağır gelirse.

İşte o, hoşnut (olacağı) bir yaşayıştadır.

Fakat kimin tartıları hafif olursa.

Onun anası (sığınacağı yer) Hâviye'dir.

Haviye'nin ne olduğunu sana ne şey bildirdi?

(O) Çok kızgın bir ateştir.