Çarpacak olan felâket!

Nedir o çarpacak olan felâket?

O çarpacak olan felâketin ne olduğunu bilir misin?

O gün insanlar ateşe çarpıp dökülen pervaneler gibi olur.

Dağlar atılmış renkli yün gibi olur.

Kimin tartıları ağır gelirse,

O hoş bir hayat içinde olacaktır.

Kimin de tartıları hafif gelirse,

Onların anası (varacakları yer) Hâviye'dir.

Hâviye'nin ne olduğunu sen bilir misin?

O kızgın bir ateştir.