O Kaaria, o şiddetli ses çıkararak çarpan.

Nedir Kaaria?

Kaaria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir?

O gün insanlar, çırpınarak yayılmış pervaneler gibi olurlar.

Dağlar, didilmiş renkli yün gibi olur.

İşte o gün, tartıları ağır basan kişi,

Evet o kişi, hoşnutluk verici bir yaşayış içindedir.

Tartıları hafif çekeninse,

Anası, Hâviye'dir.

Onun ne olduğunu sana bildiren nedir?

Kızışmış bir ateştir o!