Kıyamet gününe and içerim.

Kendini çokça kınayan nefse de and içerim.

İnsan, kemiklerini biraraya getiremiyeceğimizi mi sanıyor?

Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile (bütün hatları ve özellikleriyle) düzeltip meydana getirmeye kudretimiz yeter.

Ama insan önündeki (Kıyamet ve hesabı) gerçek saymayıp inkâr etmek ister.

«Kıyamet günü de ne zamanmış ?» diye sorar.

Göz şimşek çakar (gibi kamaştığı),

Ay tutulduğu,

Güneşle Ay biraraya geldiği zaman;

O gün insan, «kaçış nereye ?» der.

Hayır, hiçbir sığınak yok.

O gün karar kılınacak tek yer, ancak Rabbının huzurudur.

O gün insana önden gönderdiği ile geriye bıraktığı şeylerden bir bir haber verilir.

(14-15) insan birtakım özürler ileri sürse bile, o kendine karşı duyup gören bir şahittir.

(14-15) insan birtakım özürler ileri sürse bile, o kendine karşı duyup gören bir şahittir.

İnen vahyi acele (belleyip ezber) etmek için dilini kıpırdatma.

Şüphesiz ki onu toplayıp okutmak bize aittir.

O halde biz, onu (Cebrail'in diliyle) okuduğumuzda sen de onun okuyuşunu izleyerek O'na uy.

Sonra da onun açıklaması bize aittir.

Hayır, siz tezelden dünya hayatını sevip istiyorsunuz.

Âhiret'! bırakıyorsunuz.

O gün yüzler var pırıl pırıl ışılar,

Ve Rablarına bakar.

Yüzler de var, o gün asık ve kararmıştır.

Bel kemiğinin kırılacağını anlar.

Hayır, (can) köprücük kemiğine dayandığı zaman.

Okuyup üfleyecek bir kimse yok mudur? denilecek.

Artık ayrılma vaktini anlar.

Bacaklar birbirine dolaşır.

O gün sevk, ancak Rabbına doğru olacak.

Ne gerçeği doğrulayıp kabul etmiş, ne de namaz kılmıştı.

Fakat hem yalanlamıştı, hem yüzçevirmişti.

Sonra da salına salına gurur içinde ehline (yakınlarına) gitmişti.

Yazıklar olsun sana yazıklar!

Sonra yine yazıklar olsun sana yazıklar! (Sen bu azaba çok daha lâyıksın.)

İnsan başıboş bırakıldığını mı sanır ?

Kendisi atışkan bir meniyden değil miydi ?

Sonra kan pıhtısı oldu derken Allah, onu yaratıp biçimlendirerek düzene koydu.

Derken ondan dişi ve erkek çiftler meydana getirdi.

Artık bunu yapan (Yüce Kudret), ölüleri diriltmeye kadir değil midir ?