Dini, şeriatı, ilâhî düzeni, medeniyeti, hesap ve cezayı yalanlayanı gördün mü?

İşte o, yetimleri, dulları itip kakandır.

İşte o çevresi, çaresi olmayan yoksulları doyurmaya teşvik etmeyendir.

Göstermelik namaz kılanların, Allah’ın huzurunda namaz kıldıklarının şuuruna ermeyenlerin vay haline!

Namazlarını terketmeyi umursamayanların, başka şeylerle meşgul olmayı namaza tercih edenlerin, vakitlerine ve şartlarına riâyet etmeyenlerin, gaflet içinde, geçiştirerek namaz kılanların vay haline!

Kulluk ve ibadetlerinde, davranışlarında ikiyüzlü hareket edenlerin vay haline!

Çok cüz’î mâlî mükellefiyetleri yerine getirmeyenlerin, olanından karşılıksız ve ödünç vermeyenlerin, gücüyle ve imkânlarıyla imdada yetişmeyenlerin vay haline!