Gördün mü, o hesab gününü inkâr edeni!... (Ebu Cehîl’i).

İşte bu kimsedir ki, itib kakıyor yetimi;

Yoksulu yedirmeğe de teşvik etmez (kimseyi)...

Artık şiddetli azab olsun, (nifak sûretiyle) namaz kılanlara ki,

Onlar, namazlarından gâfildirler,

Onlar, (namazlarıyla insanlara) gösteriş yaparlar;

Ve zekâtı vermezler...