Gördün mü o dîni tekzib edeni?

O dur ki işte iter yetîmi

Ve kayırmaz doyurmak üzere miskîni

Fakat veyl o namaz kılanlara ki

Namazlarından yanılmaktadırlar

Onlar ki müraîlik ederler

Ve yardımlığı sakınır (zekâtı vermezler)