Ey örtüye bürünen!

Kalk da (yanlış yolda olanları) uyar.

Rabbinin büyüklüğünü an.

Elbiseni temiz tutmaya devam et.

Murdar şeyleri de terke devam et.

Malını, daha fazlası verilsin diye verme!

Rabbin için sabret.

O boruya (İsrafil'in Sûr'una) üfürülünce,

İşte o gün pek zorlu ve sıkıntılı bir gündür.

Kâfirlere hiç de kolay değildir.

(11-12-13-14) (Ey Peygamber!) Beni, o tek başına yarattığım, kendisine geniş çapta mal ve göz önünde duran çocuklar verdiğim; imkânları hazırlayıp döşediğim adamla başbaşa bırak.

(11-12-13-14) (Ey Peygamber!) Beni, o tek başına yarattığım, kendisine geniş çapta mal ve göz önünde duran çocuklar verdiğim; imkânları hazırlayıp döşediğim adamla başbaşa bırak.

(11-12-13-14) (Ey Peygamber!) Beni, o tek başına yarattığım, kendisine geniş çapta mal ve göz önünde duran çocuklar verdiğim; imkânları hazırlayıp döşediğim adamla başbaşa bırak.

(11-12-13-14) (Ey Peygamber!) Beni, o tek başına yarattığım, kendisine geniş çapta mal ve göz önünde duran çocuklar verdiğim; imkânları hazırlayıp döşediğim adamla başbaşa bırak.

Sonra da (verdiğimi) daha da artırmamı ister.

Hayır (hiç de istemesin). Çünkü o, âyetlerimize karşı inadçıdır.

Onu elbette sarpa sardıracağım.

Çünkü gerçekten o, iyice düşündü, ölçüp biçti.

(19-20) Geberesi nasıl ölçüp biçti I Sonra yine kahrolası nasıl ölçüp biçti!

(19-20) Geberesi nasıl ölçüp biçti I Sonra yine kahrolası nasıl ölçüp biçti!

Sonra baktı..

Sonra kaşını çatıp yüzünü ekşitti.

Sonra da arkasını dönüp büyüklük taslıyarak gitti.

Ve «Bu ancak anlatılagelen bir sihirden başkası değildir.

Bu ancak bir insan sözüdür» dedi.

Onu Sakar'a (Cehennem'in alt tabakasına) itip atacağım.

Sakar nedir bilir misin ?

Ne geriye kor, ne de bırakır ?

Deriyi iyice değiştirir.

Üzerinde 19 (bekçi) vardır.

Cehennem'de görev yapanları ancak meleklerden kıldık. Biz, onların sayısını kâfirler için bir fitne yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler; imân edenlere de, imânlarını artırsın ve kendilerine kitap verilenler ile mü'minler şüpheye düşmesin ; kalblerinde (inkâr ve inâd) hastalığı bulunanlar ile kâfirler de, «Allah bununla misâl olarak neyi murad etmiştir?» desinler. İşte Allah böylece dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlara ancak bir öğüttür.

(32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay'a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır.

(32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay'a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır.

(32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay'a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır.

(32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay'a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır.

(32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay'a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır.

(32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay'a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır.

Herkes elde ettiğine karşılık rehindir.

Ancak sağ taraftakiler (amel defterleri sağdan verilenler) böyle değildir.

(40-41) Cennetlerde, suçlu günahkârlar hakkında birbirlerinden sorarlar :

(40-41) Cennetlerde, suçlu günahkârlar hakkında birbirlerinden sorarlar :

Sizi Cehennem'e sürüp sokan nedir?

Onlar da: Biz namaz kılanlardan olmadık.

Yoksulu yedirmedik.

(Bâtıla) dalanlarla birlikte daldık..

Ve biz hesap ve ceza gününü yalanladık.

Tâ ki, ölüm bize gelip çattı.

Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez.

Onlara ne oluyor ki öğütten yüzçeviriyorlar ?!

(50-51) Aslandan kaçan ürkek yaban eşekleri gibi..

(50-51) Aslandan kaçan ürkek yaban eşekleri gibi..

Hayır, onlardan her kişi kendisine açık sâhifeler verilmesini isterler.

Hayır, onlar Âhiret'ten korkmazlar.

Hayır, o gerçekten bir öğüttür.

Dileyen ondan öğüt alır.

Ancak Allah'ın dilediği kimseler düşünüp öğüt alır. Korkulmaya değer olan da O'dur; bağışlamaya lâyık olan da O'dur.