Ey (örtüsüne) bürünen (Peygamber)!

Kalk ve (yanlış yolda olanları) uyar!

Rabbinin büyüklüğünü, yüceliğini dile getir!

Elbiseni (kendini, kişiliğini, etrafını daima) temiz tut!

Azaba ve kötülüğe yol açacak şeylerden kaçın!

İyilik yapmayı kendine kazanç aracı kılma/yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma!

Rabbinin rızasını kazanmak için sabret (her şeye katlan)!

(8-9) (Yeniden diriliş için) o Sur'a üflendiği zaman, işte o kıyamet vakti çok şiddetli bir gün olacak.

(8-9) (Yeniden diriliş için) o Sur'a üflendiği zaman, işte o kıyamet vakti çok şiddetli bir gün olacak.

İnkârcılar için (hiç de) kolay olmayacak.

(Mal ve evlatsız olarak) tek başına yarattığım o inkârcıyı (Velid İbni Muğîre'yi) bana bırak!

(Çırılçıplak yarattığım) bu adama da (sonra) bolca mal verdim.

Gözü önünden ayrılmayan evlatlar (verdim).

Kendisine alabildiğine imkânlar sağladım.

Buna rağmen o, hala ihtirasla verdiğimden daha fazlasını istiyor.

Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı inatçıdır.

Onu alabildiğine sarp bir yokuşa süreceğim.

Çünkü o (Velid İbni Muğire), kendi kendine bir düşündü ve (zannınca Kur'an hakkında peygambere söyleyecek sözünü) uydurup kurdu.

Kahrolası nasıl da düşündü ve uydurdu! (Peygambere nasıl sihirbaz dedi!)

Yine kahrolası, nasıl düşündü ve uydurdu?

Sonra (Kur'an hakkında yeni dayanaklar bulmak için çevresine) baktı ( düşündü).

Sonra (söyleyecek söz bulamayınca) suratını astı ve kaşlarını çattı.

Sonra da arkasını dönüp büyüklük taslayarak gitti.

(24-25) Ve “Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür ve bu, ancak insan sözüdür” dedi.

(24-25) Ve “Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür ve bu, ancak insan sözüdür” dedi.

Ben de muhakkak onu (Velid İbni Muğîre'yi) “sekar”a atacağım.

Hem (Ey Resulüm!) Bilir misin, nedir o “sekar”?

(İnsanların bedeninde et) bırakmaz, (kemik de) koymaz.

Derileri tamamıyla yakar kavurur.

Üzerinde on dokuz (muhafız melek) vardır.

Biz o cehennemin muhafızlarını hep meleklerden ibaret kıldık. Sayılarını da ancak inkârcılar için bir sınav yaptık. Kendilerine kitap verilenler de Kur'an'ın hak olduğuna inansınlar (çünkü onların kitaplarında da bu meleklerin sayısı on dokuzdur). İnananlar da imanlarını artırsın. Kendilerine kitap verilenlerle mü'minler (böylece) şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklar ile inkârcılar da neticede: “Allah, bu örnek ile ne anlatmak istemiş olabilir?” desinler. Böylece Allah dilediğini (kötü niyetlerinden dolayı) sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir.

(32-35) Hayır (onlar öğüt almazlar)! Aya, çekilip giderken geceye, ağardığı zaman sabaha (söken şafağa) andolsun ki o cehennem, büyük belâlardan biridir.

(32-35) Hayır (onlar öğüt almazlar)! Aya, çekilip giderken geceye, ağardığı zaman sabaha (söken şafağa) andolsun ki o cehennem, büyük belâlardan biridir.

(32-35) Hayır (onlar öğüt almazlar)! Aya, çekilip giderken geceye, ağardığı zaman sabaha (söken şafağa) andolsun ki o cehennem, büyük belâlardan biridir.

(32-35) Hayır (onlar öğüt almazlar)! Aya, çekilip giderken geceye, ağardığı zaman sabaha (söken şafağa) andolsun ki o cehennem, büyük belâlardan biridir.

(36-37) (O cehennem) insan için; içinizden (ibadet ve itaatte) ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için bir uyarıcıdır.

(36-37) (O cehennem) insan için; içinizden (ibadet ve itaatte) ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için bir uyarıcıdır.

Herkes tutumunun ve davranışlarının tutsağıdır (kazandığına bağlıdır).

Yalnız dürüstlüğü ve erdemli olmayı başaranlar (amel defteri sağ tarafından verilenler) hariç.

(40-42) Onlar cennetlerdedirler. Suçlular: “Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir?” (diye uzaktan sorarlar.)

(40-42) Onlar cennetlerdedirler. Suçlular: “Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir?” (diye uzaktan sorarlar.)

(40-42) Onlar cennetlerdedirler. Suçlular: “Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir?” (diye uzaktan sorarlar.)

Cehennemlikler derler ki: “Biz namaz kılanlardan değildik.

Yoksula yedirmezdik.”

“Asılsız ve bozguncu konuşmalara dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik.

(46-47) “(Ölüm ile) her şey açık seçik ortaya çıkıncaya kadar hesap gününü de yalan sayardık.”

(46-47) “(Ölüm ile) her şey açık seçik ortaya çıkıncaya kadar hesap gününü de yalan sayardık.”

Artık onlara şefaatçilerin şefaati yarar sağlamaz.

(49-51) Böyle iken onlara ne oluyor da, aslandan korkup kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi (Kur'an'daki) öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?

(49-51) Böyle iken onlara ne oluyor da, aslandan korkup kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi (Kur'an'daki) öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?

(49-51) Böyle iken onlara ne oluyor da, aslandan korkup kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi (Kur'an'daki) öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?

Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır (Allah tarafından dağıtılmış) kutsal sayfalar (verilmesini) istiyorlar.

Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar.

Hayır, (düşündükleri gibi değil), Muhakkak ki Kur'an (Allah'tan) bir öğüttür.

Artık kim dilerse ondan düşünür öğüt alır.

(Ne var ki) Allah dilemedikçe (kendileri istemedikçe) ondan ders almazlar. Saygıyla direktiflerine itaat edilmeye layık olan ancak O'dur, affetmeye ehil olan da O'dur.