Sen ey (yalnızlığına) bürünmüş olan!

Kalk ve uyar!

Rabbinin büyüklüğünü ve yüceliğini an!

Öz benliğini temiz tut!

Ve bütün pisliklerden kaçın!

İyilik yapmayı kendine kazanç aracı kılma,

ama sabırla Rabbine yönel.

Ve (insanları uyar ki), (yeniden diriliş) suru üflendiği zaman,

o Gün, bir ızdırap günü olacaktır,

rahatlama günü değil, (şimdi) hakikati inkar edenler için!

Bana bırak yalnız yarattığım o kişi(yle uğraşma)yı,

kendisine geniş imkanlar verdiğim,

ve (sevginin) şahitleri olarak çocuklar,

ve hayatına geniş bir ufuk açtığım:

buna rağmen o, hala ihtirasla verdiğimden daha fazlasını istiyor!

Evet, o, kendini ayetlerimize karşı bilerek, inatla şartlandırmıştır;

(bu nedenle) onu acı veren çetin bir yokuşa süreceğim!

Bakınız, (mesajlarımız hakikati inkara şartlanmış olan birine aktarıldığında, onları nasıl çürüteceğini) düşünür ve (onu) hesaplar,

kendini de mahveder böyle hesaplar yaparak:

evet, o kendini mahveder böyle hesaplarla!

Ve sonra (yeni dayanaklar bulmak için çevresine) bakar,

sonra kaşlarını çatarak dik dik süzer,

sonunda (mesajlarımıza) sırtını döner ve küstahça böbürlenir,

ve: "Bu, (eski zamanlardan) intikal eden büyüleyici bir sözdür!

Bu, ölümlü beşer sözünden başka bir şey değildir!" der.

(Bu nedenle,) onu (öteki dünyada) cehennem ateşine sokacağım!

Cehennem ateşinin ne olduğunu hiç düşündün mü?

O ne yaşatır, ne de (ölüme) terk eder,

ölümlü insana (nihai hakikati) gösterir.

Onun üzerinde ondokuz (güç) vardır.

Çünkü yalnızca meleki güçleri (cehennem) ateşinin gözcüleri kıldık; ve onların sayısını hakikati inkara şartlanmış olanlar için bir sınama (aracı) yaptık ki böylece daha önce vahye muhatab olanlar (bu ilahi kelamın doğruluğuna) kani olsunlar ve (ona) iman etmiş olanların imanları daha da güçlensin; ve geçmiş vahiylere muhatab olanlar ile (bu vahye) iman edenler bütün şüphelerden kurtulsunlar. Ve kalplerinde hastalık olanlar ile hakikati tamamen reddedenler: "(Sizin) Allah(ınız) bu temsil ile ne demek istiyor?" diye sorsunlar. Böylece Allah, (yoldan çıkmak) isteyeni saptırır, (doğruya ulaşmak) isteyeni ise doğru yola ulaştırır. Ve Rabbinin güçlerini Kendisinden başka kimse bilemez. Bütün bunlar ölümlü insan için yalnızca bir uyarıdır.

Evet, hilali düşün!

Geçip gitmekte olan geceyi düşün,

ve ağaran sabahı!

Şüphe yok ki bu (cehennem ateşi) gerçekten büyük (bir uyarı)dır

ölümlü insan için bir uyarı

öne çıkmayı veya geride kalmayı seçen her biriniz için!

(Hesap Günü) her insan, yapmış olduğu bütün (kötü) fiiller için rehin olarak tutulacaktır;

yalnız dürüstlüğü ve erdemli olmayı başaranlar hariç;

onlar (cennet) bahçelerinde (oturarak) soracaklar

günahkarlara:

"Sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir?"

Berikiler "Biz" diyecekler, "ne namaz kılanlardan idik,

ne de yoksulları doyururduk;

ve kendilerini günaha kaptıran (diğer) günahkarlar ile birlikte günaha dalmıştık;

ve Hesap Günü'nü yalanlamıştık,

(ölüm ile) her şey açık seçik ortaya çıkıncaya kadar."

Ve böylece, onlar için şefaat edecek olanların hiçbirinin (zerre kadar) faydası olmaz.

O halde, onlara ne oluyor ki bütün öğütlerden yüz çeviriyorlar,

adeta korkuya kapılmış merkepler gibiler,

aslanlardan ürküp kaçan.

Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler!

Asla, onlar öteki dünya(ya inanmazlar ve on)dan korkmazlar.

Aslında bu bir öğüttür;

ve dileyen herkes ondan ders alabilir.

Ama o (öteki dünyaya inanmaya)nlar, Allah dilemedikçe ondan ders almazlar çünkü O, Allah'a karşı sorumluluk bilincinin ve mağfiretin kaynağıdır.