-Ey örtüye bürünen!

Kalk ve uyar.

Ve Rabbinin büyüklüğünü açıkla.

Elbiseni temizle.

Pislikten uzak dur.

Yaptığın iyiliği çok görme.

Rabbin için sabret.

Sûr’a üflendiği zaman..

İşte o gün zor bir gündür.

Kafirler için hiç kolay değildir.

Beni, yarattığım kimse ile yalnız bırak.

Ona pek çok mal verdim.

Göz önünde oğullar verdim.

Ona verdikçe verdim.

Daha da artırmamı umuyor.

-Asla, çünkü o, ayetlerimize karşı inatçı oldu.

Onu sarp bir yokuşa süreceğim.

Çünkü o düşündü ve karar verdi..

Kahrolası nasıl da karar verdi..

Bir daha kahrolası nasıl da değerlendirdi.

Sonra baktı.

Sonra kaşlarını çatıp, surat astı.

Sonra da arkasını dönüp büyüklendi.

Ve şöyle dedi: -Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir.

Bu insan sözünden başka bir şey değil.

Onu Sekar’a sokacağım.

Sekar’ın ne olduğunu bilir misin sen?

O, ne geri bırakır ne de vazgeçer.

Derileri yakıp kavurur.

Üzerinde on dokuz (melek) vardır.

Ateş bekçilerini yalnızca meleklerden kıldık. Onların sayısını da ancak kafir olanları denemek, kitap ehlinin kesin bilgiye ulaşması ve iman edenlerin de imanını artırmak için verdik. Kitap ehli ve mü’minlerin şüphe etmemesi, kalplerinde hastalık olanların ve kafirlerin de: -Allah bu misalle ne demek istiyor? demesi için (verdik). Allah, dilediğini işte böyle sapıklıkta bırakır, dilediğine de yol gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu, insanlar için bir uyarıdan başka bir şey değildir.

Hayır, Ay’a andolsun ki,

Dönüp gelen geceye..

Aydınlanan sabaha..

Ki o, büyük bir şeydir.

İnsanlar için bir uyarıcıdır.

Aranızdan ileri gelenler veya geri kalanlar için..

Herkes kazancına bağlı bir rehinedir.

Sadece sağ yandakiler

Cennettedirler. Ve soruştururlar.

Suçluları..

-Sizi cehenneme sevkeden nedir?

-Namaz kılanlardan değildik, dediler.

Düşkünleri doyurmuyorduk.

Batıla dalanlarla biz de dalıyorduk.

Hesap gününü yalanlıyorduk.

Ölüm bize gelene dek..

Artık şefaatçilerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz.

Öyleyse, onlara ne oluyor da uyarıdan yüz çeviriyorlar?

(50-51) Sanki onlar, aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir.

(50-51) Sanki onlar, aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir.

Belki de onların her biri önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar.

Hayır, aksine onlar ahiretten korkmuyorlar.

Gerçek şu ki bu bir uyarıdır.

Öğüt almak isteyen kimseye..

Allah dilemedikçe öğüt almazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan O’dur, bağış sahibi O’dur.