Ey örtüsüne bürünen,

Kalk, uyar.

Rabbini tekbir et (O'nun büyüklüğünü an),

Elbiseni temizle,

Pislikten kaçın.

Verdiğini çok bularak başa kakma.

Rabbin için sabret.

Sûr'a üflendiği zaman

İşte o gün, çetin bir gündür!

Kâfirler için kolay değildir.

Benimle şu adamı yalnız bırak ki ben onu tek olarak yarattım.

Ona uzun boylu mal verdim.

Göz önünde oğullar (verdim).

Kendisine bir döşeyiş döşedim.

Hâlâ daha da artırmama göz dikiyor.

Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi.

Onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.

Zirâ o düşündü, ölçtü, biçti.

Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti.

Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti.

Sonra baktı,

Sonra surat astı, kaşlarını çattı,

Sonra arkasını döndü, böbürlendi:

"Bu dedi, rivâyet edilip öğretilen bir büyüden başka bir şey değildir."

"Bu, sadece, bir insan sözüdür."

Onu Sekar'a sokacağım.

Sekar'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

(Geride bir şey) Komaz, bırakmaz (her şeyi yakıp yok eder).

Durmadan deriler kavurur.

Üzerinde ondokuz (muhafız) vardır.

Biz cehennemin muhafızlarını hep melekler yaptık. Onların sayısını da inkâr edenler için bir sınav yaptık ki, kendilerine Kitap verilmiş olanlar iyice inansın, inananların da imanı artsın. Kitap verilmiş olanlar ve inananlar kuşkulanmasınlar. Kalblerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: "Allâh bu misâlle ne demek istedi?" desinler. Böylece Allâh, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlara bir uyarıdır.

Hayır, andolsun Aya,

Dönüp gitmekte olan geceye,

Ağaran sabaha,

Ki o (Sekar), büyük (belâ)lardan biridir.

İnsanlar için uyarıcıdır;

Sizden (iman yolunda) ileri gitmek veya geri kalmak dileyen kimseler için (uyarıcıdır).

Her can, kazandığıyle (Allâh katında) rehin alınmıştır.

Yalnız sağın adamları (Kitapları sağdan verilenler) hariç.

Onlar cennetler içinde soruyorlar;

Suçluların durumunu:

"Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi?"

(Onlar da) Dediler ki: "Biz namaz kılanlardan olmadık."

"Yoksula da yedirmezdik."

Boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık."

"Cezâ gününü yalanlardık."

"İşte böyle iken ölüm bize gelip çattı."

Artık onlara şefâ'atçilerin şefâ'ati fayda vermez.

Böyle iken onlara ne oluyur ki öğütten yüz çeviriyorlar?

Yaban eşekleri gibi;

Aslandan ürkmüş.

Hayır, onlardan her kişi kendisine açılan sahifeler verilmesini istiyor.

Yok yok onlar âhiretten korkmuyorlar.

Hayır (iyi bilsinler ki) o (Kur'ân) bir ikazdır.

Dileyen onu düşünür, öğüt alır.

Allâh dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Takvâ ve mağfiret ehli O'dur (kendisinden korunmağa, cezâsından kaçınmağa lâyık olan ve günâhları bağışlayan yalnız O'dur).