Ey örtüsüne bürünen!

Kalk ve uyar.

Rabbinin büyüklüğünü an.

Elbiseni temiz tut.

Pislikten uzak dur.

Yaptığını çok görüp de başa kakma.

Rabbin için sabret.

Sûra üfürüldüğünde,

İşte o gün pek zor bir gündür.

Kâfirlere hiç de kolay değildir.

Tek başına yarattığım kimseyi Bana bırak.

Ona bol bol servet,

Ve dizinin dibindeki evlâtlarını verdim.

Herşeyi önüne serdim.

O daha da vermemi bekliyor.

Asla! Çünkü o, âyetlerimize karşı direnip durdu.

Ben de onu zorlu bir yokuşa süreceğim.

Düşünüp taşındı, ölçüp biçti.

Kahrolası, nasıl da ölçüp biçti!

Yine kahrolası, nasıl da ölçüp biçti!

Sonra bakındı.

Sonra kaşını çattı, suratını astı.

Sonra kibirlenip sırtını döndü.

Dedi ki: 'Bu çok cazibeli bir büyü.

'Yine de bir beşer sözü.'

Ben onu Sakar'a sokacağım.

Sakar nedir, bilir misin?

Ne iz bırakır, ne vazgeçer.

O insana susamıştır.

Üzerinde on dokuz vardır.

Biz Cehennem görevlilerini meleklerden seçtik. Onların sayısını da kâfirler için bir fitne yaptık ki, kendilerine kitap verilenler iyice inansın; iman edenlerin imanı artsın; Kitap Ehli ile mü'minler şüpheye düşmesin; kalplerinde hastalık bulunanlar ile kâfirler de 'Bu misalle Allah ne anlatmak istedi?' deyiversin. Allah dilediğini böyle saptırır, dilediğine de hidayet verir. Rabbinin ordularını Ondan başkası bilemez. Cehennem ise beşere bir ibrettir.

Hayır! Yemin olsun Aya.

Ve dönüp gittiğinde geceye.

Ve ağardığında sabaha.

O Sakar belâların en büyüklerindendir.

İnsanlar için bir uyarıcıdır:

Hem ileri gitmek isteyenlerinize, hem geri kalacak olanlarınıza.

Her can kendi kazancına bağlıdır.

Ancak defteri sağdan verilenler başkadır.

Onlar Cennetlerde, soruşturmaktadırlar.

Mücrimlere sorarlar:

'Sizi Sakar'a ne attı?'

Derler ki: 'Biz namaz kılmazdık.

'Yoksulları doyurmazdık.

'Bâtıla dalanlarla biz de dalıp gitmiştik.

'Hesap gününü de yalanlıyorduk.

'Sonunda kesin bilgi bize ulaştı.'

Şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez.

Ne oluyor onlara ki öğütten yüz çeviriyorlar?

Sanki ürkmüş yaban eşekleri,

Aslandan kaçıyorlar!

İstiyorlar ki, herbirine ayrı ayrı sayfalar dağıtılsın.

Heyhat! Aslında onlar âhiretten korkmuyorlar.

Fakat Kur'ân bir öğüttür.

Dileyen ondan öğüt alır.

Ancak Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Korkulmaya lâyık olan da Odur, günahları bağışlayacak olan da.