Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter!

Ölümü ve hayatı, hanginizin daha iyi çalışacağını denemek için yaratan O’dur, Güçlü ve bağışlayıcı O’dur!

Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak (gökte) bir çatlak görüyor musunuz?

Sonra tekrar çevir, o göz sana, bitkin ve aradığını bulamamış olarak geri dönecektir.

Gerçekten biz, en yakın göğü ışık veren yıldızlarla donattık. Onlarla şeytanların bertaraf edilmesini sağladık. Onlar için bir de çılgın alev azabını hazırladık.

Rab’lerini inkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ne kötü bir son!

Oraya atıldıkları zaman, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu duyarlar.

Neredeyse öfkeden paramparça olacak, ne zaman oraya bir grup atılsa, oranın bekçileri onlara sorar: -Size bir uyarıcı gelmedi mi?

-Evet, bir uyarıcı gelmişti, fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz, dedik derler.

Eğer dinlemiş veya akletmiş olsaydık bu ateş halkı içinde olmazdık, derler.

İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Kahrolsun çılgın ateş halkı!

Görmediği halde Rab’lerinden korkup çekinen kimseler için de elbette bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın. Şüphesiz O, kalplerin özünü bilir.

-Yaratan bilmez mi? O, gizli sırlara da vakıf ve haberdardır.

Yeri sizin için, üzerinde yürüyün ve rızkından yiyin diye alçak kılan O’dur. Dönüş de O’nadır.

Gökte olanın sizi yere batırmayacağından güvende misiniz, O sarsıldığı zaman?

Yoksa, gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden güvende misiniz? Tehdidim nasılmış yakında göreceksiniz!

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat, beni inkar etmek nasılmış?

Onlar üzerlerinde sıra sıra kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman’dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi görendir.

Rahman’a karşı size yardım edecek kimdir? Yoksa bu sizin ordunuz mu? Kafirler ancak boş bir gurur/aldanış içindedirler.

Eğer rızkınızı kesse, size rızık verecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefret içinde inatla direnmektedirler.

O halde, yüzüstü sürünen mi daha doğru yoldadır; yoksa, dosdoğru yolda dümdüz yürüyen mi?

De ki: -Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

De ki: -Sizi yeryüzünde türeten O’dur. O’nun huzurunda toplanacaksınız.

- Bu vaat ne zaman gerçekleşecek, eğer doğru söylüyorsanız? derler.

De ki: - Bunun bilgisi yalnız Allah’tadır. Ben sadece bir uyarıcıyım.

O’nu yakından gördükleri zaman, inkarcıların yüzleri simsiyah kesilir. Onlara denir ki: -İşte, isteyip durduğunuz şey!

De ki: -Eğer Allah, beni ve benimle beraber olanları helak etse ya da bize merhamet etse ne dersiniz? Kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?

De ki: -Bizim kendisine iman ettiğimiz ve güvenip dayandığımız Rahman’dır. Kimin açık bir dalalette olduğunu yakında öğreneceksiniz.

De ki: -Eğer suyunuz yerin dibine çekilse, söyleyin bakalım, size akar bir su kim getirebilir?