Andolsun ard arda gönderilenlere,

Esip savuranlara,

Yaydıkça yayanlara,

Ayırdıkça ayıranlara,

Mesajı verenlere,

Bir müjde veya uyarı olarak...

Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

Yıldızlar söndürüldüğü,

Göğün yarıldığı,

Dağların ufalanıp savrulduğu,

Ve elçilere randevu verildiği zaman,

Belirlenen gün için...

Yani Karar Günü için!

O nasıl bir yargılama günüdür bilir misin!

Yalanlayanların vay haline o gün!

Öncekileri helak etmedik mi?

Sonra, diğerlerini de onlara katmadık mı?

Suçlulara işte böyle davranırız.

Yalanlayanların vay haline o gün!

Sizi değersiz bir sudan yaratmadık mı?

Ve sonra onu iyi korunan bir yere yerleştirmedik mi?

Bilinen bir süreye kadar.

Biz ölçtük, biçtik. Biz en iyi biçim verenleriz.

Yalanlayanların vay haline o gün!

Yeryüzünü bir toplanma yeri yapmadık mı?

Yaşayanlar için, ölüler için...

Üzerine yüksek dağlar yerleştirip size tatlı su içirmedik mi?

Yalanlayanların vay haline o gün!

Haydi yalanlamakta olduğunuz şeye doğru yürüyün.

Yürüyün, (cehennem alevinin) üç kollu gölgesine doğru...

O ne gölgelendirir ne de alevden korur.

Kıvılcımlar saçar, saraylar gibi...

(Rengi de) Sarı deve gibi.

Yalanlayanların vay haline o gün!

Bu, onların konuşamıyacağı bir gündür.

Ve özür dilemeleri için onlara izin de verilmez.

Yalanlayanların vay haline o gün!

Bu, Karar Günüdür. Sizi ve öncekileri toplamışızdır.

Bir planınız varsa bana karşı onu uygulayın!

Yalanlayanların vay haline o gün!

Erdemliler gölgeliklerde ve pınarlar arasında...

Ve canlarının çektiği meyvalar...

Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için.

İyi davrananları işte böyle ödüllendiririz.

Yalanlayanların vay haline o gün!

Yiyiniz ve geçici olarak eğleniniz; siz suçlularsınız.

Yalanlayanların vay haline o gün!

Onlara eğilin dendiğinde eğilmezler.

Yalanlayanların vay haline o gün!

Artık bundan sonra hangi hadise (söze) inanırlar?