Dalga dalga salınanlara,

Kasırga gibi esip savuranlara,

Her yana dağıtanlara,

Doğruyu eğriden kesin çizgilerle ayıranlara,

İlahi mesajı peygamberlere iletenlere andolsun.

Ya bahaneleri boşa çıkarmak ya da uyarmak amacı ile,

Size söz verilen kıyamet kesinlikle kopacaktır.

Yıldızlar karardığı zaman,

Gök parçalandığı zaman,

Dağlar ufalanıp dağıldığı zaman,

Peygamberlerin tanıklık sıraları geldiği zaman,

Bu tanıklık hangi güne ertelendi?

Hüküm gününe.

Hüküm gününün ne olduğunu biliyor musun?

O gün inkarcıların vay haline!

Önceki inkarcı toplumları yoketmedik mi?

Sonraki inkarcıları da katarız onlara.

İşte biz günahkârlara böyle yaparız.

O gün inkarcıların vay haline!

Sizi basit bir sıvı damlasından yaratmadık mı?

Sonra o sıvı damlasını korunaklı bir yuvaya yerleştirmedik mi?

Belirli bir sürenin sonuna kadar.

Biz o sıvı damlacığın gelişmesini aşamalı bir plâna bağladık. Biz ne güzel plân yaparız.

O gün inkarcıların vay haline!

Biz yeryüzünü barınak yapmadık mı?

Ölüler için de diriler için de.

Orada yüksek dağlar yaratmadık ve size tatlı sular içirmedik mi?

O gün inkarcıların vay haline!

Şimdi inkar ettiğiniz yere koşunuz!

Üç çatallı gölgeye koşunuz.

Serinlik sağlamayan ve alevden korumayan gölgeye!

O saray gibi kocaman kıvılcımlar saçar.

Her biri birer sarı deve gibi kıvılcımlar,

O gün inkarcıların vay haline!

Bugün onların konuşamayacakları bir gündür.

Özür dilemelerine de izin verilmez.

O gün inkarcıların vay haline!

Bugün sizi ve sizden öncekileri biraraya getirdiğimiz bir hüküm günüdür.

Eğer bana karşı oynayacağınız bir oyununuz varsa haydi, oynayın bakalım.

O gün inkarcıların vay haline!

Kötülüklerden sakınanlara gelince anlar ağaç gölgeleri altında ve pınar başlarındadırlar.

Canlarının çektiği meyvalarla başbaşadırlar.

Yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyiniz ve içiniz.

Biz iyilik yapanları, İşte böyle ödüllendiririz.

O gün inkarcıların vay haline!

Şimdi yiyiniz, azıcık safa sürünüz, sizler suçlusunuz.

O gün inkarcıların vay haline!

Onlara «rükûa varın» dendiğinde rüküa varmazlar.

O gün inkârcıların vay haline!

Onlar Kur'an'a inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar?