Ölçü ve tartıda hile yapanların vay hallerine!

Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında noksansız alırlar.

Ama kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksiltirler.

Yoksa onlar diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

Büyük bir gün için.

O gün insanlar alemlerin Rabbi(nin huzuruna çıkmak) için kalkarlar.

Hayır. Şüphesiz fâcirlerin (kötülerin) kitapları Siccin'dedir. [1]

Sen Siccin'in ne olduğunu bilir misin?

Yazılmış bir kitaptır.

İşte o gün, yalanlayanların vay hallerine!

Onlar din gününü yalanlamaktadırlar.

Oysa onu sınırı aşan, çok günâhkâr kimselerden başkası yalanlamaz.

Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: 'Öncekilerin masalları' der.

Hayır. Doğrusu onların kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur.

Hayır. Onlar o gün Rabblerinden perdelenmişlerdir. [2]

Sonra onlar hiç şüphesiz o çılgınca yanan ateşe atılacaklardır.

Sonra: 'İşte bu yalanlamakta olduğunuz şeydir' denir.

Hayır. Şüphesiz iyilerin kitapları İlliyyin'dedir. [3]

Sen İlliyyin'in ne olduğunu bilir misin?

Yazılmış bir kitaptır.

(Allah'a) yaklaştırılmış olanlar onu görürler.

Muhakkak ki iyiler nimetler içindedirler.

Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.

Nimetlerin parıltısını yüzlerinde görürsün.

Onlara mühürlü halis bir şaraptan içirilir.

Onun sonu misktir. [4] İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar.

Onun karışımı Tesnim'dendir.

O (Tesnim) bir kaynaktır ki, (Allah'a) yaklaştırılmış olanlar ondan içerler.

Doğrusu o suç işleyenler iman edenlere gülerlerdi.

Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz işaretleri yaparlardı.

Ailelerine döndüklerinde de (mü'minleri alaya almalarından) zevk duyarak dönerlerdi.

Onları gördüklerinde: 'Bunlar hiç şüphesiz sapıklardır' derlerdi.

Oysa kendileri, onların üzerlerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

Bugün artık iman edenler inkârcılara gülerler.

Koltukların üzerinde bakarlar.

'İnkârcılar yapmakta olduklarının karşılığını gördüler mi?'