Yazıklar olsun kandıranlara.

Halktan bir şey aldıklarında ölçüyü tam uygularlar.

Verdikleri zaman ise ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

Onlar hiç dirileceklerini sanmazlar mı?

Büyük bir günde?

O gün halk Evrenlerin Rabbinin huzurunda dururlar.

Doğrusu, kötülerin yazgısı Siccin'dedir.

Siccin nedir bilir misin?

Rakamlanmış bir kitaptır.

O gün yalanlayanlara yazıklar olsun.

Onlar Din Gününü yalanlar.

Onu ancak azgın günahkarlar yalanlar.

Kendisine ayetlerimiz iletildiğinde, 'Efsane' derdi.

Doğrusu, işledikleri günahlar kalplerini kaplamış.

Doğrusu, o gün onlar Rab'lerinden perdelenir.

Ve böylece onlar cehenneme atılır.

'Yalanlamakta olduğunuz şey işte budur' denir.

Doğrusu, iyilerin kitabı İlliyyun'dadır.

İlliyyun nedir bilir misin?

Rakamlanmış bir kitaptır.

(Tanrı'ya) yakın olanlar ona tanık olur.

İyiler nimetler içindedir.

Koltuklar üzerinde çevreyi seyrederler.

Yüzlerinden nimetlerin sevinç ve parıltısını okursun.

Çeşni katılmış bir nektardan içirilecekler.

Çeşnisi misktir. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar.

Onun karışımı Tesnimdir

Ki o, (Tanrı'ya) yakın olanların içtiği bir pınardır.

Suçlular, inananlara gülerlerdi.

Yanlarından geçtikleri zaman da birbirlerine göz kaş edip küçümserlerdi.

Taraftarlarının yanına döndükleri zaman da alaya alırlardı.

Onları gördüklerinde, 'Bunlar sapıklardır!' derlerdi.

Oysa onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

Bugün de inananlar inkarcılara güler.

Koltuklar üzerinde bakarlar:

İnkarcılar yaptıklarıyla cezalandılar mı diye.