Veyl o mutaffifîne

Ki nâs üzerinden kendilerine ölçtükleri zaman tam basarlar

Onlara ölçtükleri veya tarttıkları vakıt ise eksiltirler

(4-5) Zannetmez mi bunlar ki büyük bir gün için ba's olunacaklar?

(4-5) Zannetmez mi bunlar ki büyük bir gün için ba's olunacaklar?

O gün ki nâs rabbül'âlemîn için kıyam edecekler

Hayır hayır. Çünkü fâcirlerin yazısı siccîndedir

Bildin mi siccîn nedir?

Terkıym olunmuş bir kitab

Veyl o gün o yalan diyenlere

O dîn gününü tekzîb edenlere

Ki onu ancak her bir haddini aşgın, günaha düşgün, tekzîb eder

Karşısında âyetlerimiz okunurken evvelkilerin esatîri dedi

Hayır hayır! Fakat onların kazancları kalblerinin üzerine pas bağlamıştır

Hayır hayır! Muhakkakki onlar o gün rablarından hicabda kalacaklar

Sonra onlar muhakkak Cahîme yaslanacaklar

Sonra da denecek: işte bu, sizin o tekzîb edip durduğunuz

Hayır hayır! Çünkü ebrarın yazısı ılliyyîndedir

Bildin mi ılliyyîn nedir?

Terkıym olunmuş bir kitab

Ki ona mukarrebîn şâhid olurlar

Haberiniz olsun ki ebrar muhakkak bir naîm içindedir

Erîkeler üzerinde nezaret ederler

Yüzlerinde naîmîn revnakını tanırsın

Onlara öyle bir rahîktan sunulur ki mahtum

Hıtamı misk, işte ona imrensin artık imrenenler

Hem mizacı Tesnîmden

Bir çeşme ki mukarrebîn onunla içerler

Evet, o cürm işleyenler iyman edenlere gülüyorlardı

Ve onlara uğradıkları zaman birbirlerine göz kırpıyorlardı

Ve evlerine döndükleri zaman zevklanarak dönüyorlardı

Ve onları gördükleri vakıt ha, işte bunlar sapıklar diyorlardı

Halbuki üzerlerine gözcü gönderilmemişlerdi

İşte bugün de iyman edenler kâfirlere gülecekler

Erîkeler üzerinde nazar edecekler

Nasıl kâfirler ettiklerinin cezasını buldular mı?