Eksik ölçüp tartanların vay haline!

Onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.

Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.

Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

Büyük bir günde?

İnsanların âlemlerin Rabbinin huzurunda durdukları gün?

Hayır, facirlerin (günahkâr olanların) kitabı şüphesiz “Siccin”dedir.

“Siccin”in ne olduğunu sana öğreten nedir?

Yazılı bir kitaptır.

O gün, yalanlamakta olanların vay haline!

Onlar, hesap gününü yalanlamaktadırlar.

Oysa onu (hesap gününü), sınır tanımaz, saldırgan ve günahkâr olandan başkası yalanlamaz.

Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, “Geçmişlerin masallarıdır” dedi.

Asla! Onların kazanmakta oldukları, kalplerinin üzerine pas bağlamıştır!

Hayır! Gerçekten onlar, rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır.

Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme gireceklerdir.

Sonra onlara, “İşte sizin yalanlamakta olduğunuz budur” denir.

Hayır! İyilerin kitabı, “İlliyin”dedir.

“İlliyin”in ne olduğunu sana öğreten nedir?

Yazılı bir kitaptır.

Ona yakınlaştırılmış olanlar şahit olurlar.

Şüphesiz iyiler, elbette nimetler içindedirler.

Tahtlar üzerinde bakıp seyretmektedirler.

Nimetin parıltılı sevincini sen onların yüzlerinde görüp anlarsın.

Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir.

Onun mührü misktir. İşte, ona imrensin artık imrenenler.

Onun karışımı “tesnim”dendir.

(Tesnim Allah'a) Yakınlaştırılmış olanların içtiği bir kaynaktır.

Doğrusu suç işleyenler, kimi iman edenlere gülüp geçerlerdi.

Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş göz ederlerdi.

Kendi yakınlarına döndükleri zaman da sevinç ve neşeyle dönerlerdi.

Onları gördükleri zaman ise, “Bunlar kuşkusuz sapıklardır” derlerdi.

Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

Artık bugün de iman edenler, kâfirlere gülmektedirler.

Süslü tahtlar üzerinde bakınıp seyrederler.

Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarıyla cezalandırılmış oldular mı?