Vay haline ölçüyü eksik tutanların!

Onlar, (öteki) insanlardan haklarını eksiksiz isterler;

ama borçlarını ölçüp tartmaya gelince, onu azaltmaya çalışırlar.

Onlar bilmez mi ki tekrar diriltilecekler

(ve) korkunç bir Gün'de (hesaba çekilecekler);

bütün insanların alemlerin Rabbi huzuruna varacakları Gün'de?

Gerçek şu ki, kötü ruhluların kaydı, kayıpsız kaçaksız bir şekilde (tutulmuş)tur!

Bilir misin nedir o kayıpsız kaçaksız olan?

O, (silinmez şekilde) tutulan bir kayıttır!

Vay haline o Gün hakikati yalanlayanların,

Hesap Günü'nü(n geleceğini) yalanlayanların:

oysa, hak ve adalet sınırlarını ihlal edenler (ve) günaha batmış (olan)lar dışında kimse onu yalanlamaz:

(işte böyle,) ne zaman mesajlarımız onlara iletilse, hep "Geçmişin masalları!" derler.

Hayır, onların kalpleri, yaptıkları (kötülükler) ile pas tutmuştur!

Elbette onlar, o Gün Rablerin(in rahmetin)den yoksun bırakılacaklar:

ve sonra kesinlikle yakıcı ateşe girecekler

ve kendilerine, "Bu, işte sizin yalanlamaya düşkün olduğunuz (şey)dir!" denilecek.

Ama, gerçek erdem sahiplerinin kaydı en yüce şekilde (tutulur)!

Bilir misin nedir o yüce şekil?

O, (silinmez şekilde) tutulan bir kayıttır,

Allah'a yakınlaşmış herkes tarafından gözlenen.

Bakın, gerçek erdem sahipleri (öteki dünyada) mutlaka kutsananlardan olacaklar;

sedirler üzerinde (uzanarak) bakacaklar (Allah'a):

ve yüzlerinde kutsanmışlığın parıltısını göreceksin.

Onlara (Allah'ın) mührü ile damgalanmış halis bir içki verilecek,

misk kokusu saçarak akan. Öyleyse, değerli şeylere ulaşmak için (can atanlar) bu (cennet içkisi)ni hedeflesinler;

çünkü o en yüce (madde)lerden oluşmuştur;

Allah'a yakınlaşanların içecekleri bir (nimetin) kaynağı.

Bakın, kendilerini günaha kaptıranlar, imana erenlere gülerler

ve ne zaman yanlarından geçseler birbirlerine (istihza ile) göz kırparlar;

ve kendileriyle aynı görüşteki insanlara geri döndüklerinde de keyif ve neşeyle dönerler;

ve ne zaman (inananları) görseler, onlara: "Yazık, bu (insa)nlar doğru yoldan sapmış!" derler.

Oysa onlara, başkaları(nın inançları) üzerinde gözetleyicilik görevi verilmiş değildir.

(Hesap) Günü ise, imana ermiş olanlar (geçmişte) hakikati inkar edenler(in halin)e gülecekler

(çünkü, cennette) sedirlerin üstünde (uzanmış şekilde) bakınıp duracaklar ve (kendi kendilerine diyecekler):

"Bu hakikat inkarcıları, yapmaya düşkün oldukları şeyler için mi (böyle) cezalandırılıyorlar?"