Alışverişlerinde hile yapanların vay hallerine.

O kimseler ki, nâs aleyhine ölçtükleri zaman tam ölçer alırlar.

Ve nâs için ölçtükleri veya tarttıkları zaman ise eksiltirler.

Onlar sanmıyorlar mı ki şüphe yok onlar diriltileceklerdir.

Bir büyük gün için.

Âlemlerin Rabbi için nâsın kıyam edeceği günde.

(7-8) Hayır hayır. Şüphe yok ki, facirlerin yazısı elbetteki Siccîn'dedir. Siccîn'in ne olduğunu sana ne şey bildirdi?

(7-8) Hayır hayır. Şüphe yok ki, facirlerin yazısı elbetteki Siccîn'dedir. Siccîn'in ne olduğunu sana ne şey bildirdi?

(O) Bir yazılmış kitaptır.

Yalanlayanların o gün vay hallerine.

O kimseler ki, ceza gününü tekzîp ediverirler.

Halbuki O'nu, haddi aşan, günahkâr olan her bir kimseden başkası tekzîp etmez.

Ona karşı Bizim âyetlerimiz tilâvet olunduğu vakit, «Evvelkilerin efsaneleridir» demiştir.

Asla öyle değil. Fakat onların kazanmış oldukları şey, kalpleri üzerini kaplamıştır.

Hayır. Şüphe yok ki, onlar, o gün Rabblerinden elbette hicapta kalmış kimselerdir.

Sonra muhakkak ki, onlar, o alevli cehenneme gireceklerdir.

Sonra denilir ki: «İşte bu, sizin kendisini yalanladığınız şeydir.»

Hakkâ ki sâlih kulların kitabı elbette ki İlliyîn'dedir.

(19-20) İlliyîn'in ne olduğunu sana ne şey bildirdi? O, yazılmış bir kitaptır.

(19-20) İlliyîn'in ne olduğunu sana ne şey bildirdi? O, yazılmış bir kitaptır.

Onu mukarrep olanlar, müşahede eder görür.

(22-23) Şüphe yok ki sâlih zâtlar, nîmet içindedirler. Tâhtlar üzerine nazar ederler.

(22-23) Şüphe yok ki sâlih zâtlar, nîmet içindedirler. Tâhtlar üzerine nazar ederler.

Onların yüzlerinde o nîmetin güzelliğini görüp anlarsın.

(25-26) Onlar, mühürlü, halis bir şerbetten içirileceklerdir. Onun nihâyeti misktir, artık ziyâde rağbet gösterenler, bunun hakkında rağbet göstersinler.

(25-26) Onlar, mühürlü, halis bir şerbetten içirileceklerdir. Onun nihâyeti misktir, artık ziyâde rağbet gösterenler, bunun hakkında rağbet göstersinler.

(27-28) Ve onun mizacı tesnîmdendir. (O) Bir kaynaktır ki ondan ancak mukarrep olanlar içerler.

(27-28) Ve onun mizacı tesnîmdendir. (O) Bir kaynaktır ki ondan ancak mukarrep olanlar içerler.

Muhakkak o kimseler ki günah işlemişlerdi, imân etmiş olanlara gülerlerdi.

Ve onların yanlarından geçer oldukları zaman, birbirlerine karşı göz işareti yaparlardı.

Ve kendi tâifeleri yanlarına döndükleri zaman pürzevk bir halde dönerlerdi.

Ve onları gördükleri vakit derlerdi ki: «İşte bunlar sapıklardır.»

Halbuki bunlar, onların üzerlerine gözeticiler olarak gönderilmemişlerdi.

Artık o günde de o imân etmiş olanlar, o kâfirlere güleceklerdir.

Tâhtlar üzerinde seyredeceklerdir.

Nasıl o kâfirler, işler oldukları şey ile cezalanmış oldular mı?