'Yaratan, yaşama kabiliyeti gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden insanların Rabbine sığınırım.' de.

'İnsanların sahibine hanına, hakanına, sultanına sığınırım.'

'İnsanların tanrısına sığınırım.'

'O sinsice, çokça fısıldayanın, yalan yanlış telkinlerde bulunanın kötülüğe teşvik telkininde bulunanın şerrinden Allah’a sığınırım.'

'İnsanların gönüllerine vesvese fısıldayanın, kötülüğe teşvik edenin şerrinden Allah’a sığınırım.'

'Cinlerden ve insanlardan kötülük yapmayı fısıldayanların şerrinden Allah’a sığınırım.'