De ki: «Sığınırım insanların Rabbine,

insanların hükümdarına,

insanların İlahına;

o sinsi vesvesecinin şerrinden,

ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.

Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun).»